Ježek, T.: Eseje ekonomické a ekonomii blízké


ISBN 978-80-245-2057-5, VŠE, 1. vydání, 2014, 242 stran, A5Ježek_Eseje ekonomic

Eseje jsou psány v posledních asi patnácti letech, některé se však týkají událostí a období starších. Eseje jsou rozděleny do čtyř kapitol:
1. Evropská unie a eurozóna
2. Politická ekonomie, politika a osoby
3. Historie transformace
4. Finanční trh, regulace a dozor

Zejména texty 3. a 4. kapitoly vycházejí z autorovy osobní zkušenosti a osobní účasti na hospodářskopolitických procesech, které se v díle popisují a komentují. Motivem k jejich napsání byla autorova zkušenost examinátora u státních bakalářských a magisterských zkoušek, kdy studenti narození v 80. a 90. letech měli jen povrchní znalosti o hospodářskopolitickém dění zejména 90. let.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské, inženýrské