Jarošová, E.; Lorencová, H. a kol.: Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností

ISBN 978-80-245-2251-7, VŠE, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2017, 220 stran, A4

Rozšířené a aktualizované vydání skript Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností
je určeno jako studijní pomůcka pro účastníky „Kurzu sociálně psychologických a pedagogických
dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE”. Skripta jsou dílem autorského kolektivu.
Jejich jednotným záměrem a spojujícím prvkem jednotlivých kapitol je cíl představit čtenářům vybrané teoretické poznatky a zároveň poskytnout praktické postřehy a postupy.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
doktorské

 

 

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-1282-2, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2012, 150 stran, A4Jarošová_Rozvoj soc psych dov_2012