Jánský, J.: Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky

ISBN 978-80-245-2270-8, VŠE, druhý dotisk 1. vydání, 2020, A4, 66 stran

Skripta pokrývají témata účetních výkazů, řízení oběžného majetku, investičního rozhodování, finančních investic a finanční analýzy. Příkladem lze uvést úkoly na sestavení účetních výkazů či plánových výkazů, úlohy procvičující globální a analytický přístup k řízení pracovního kapitálu, úlohy zhodnocení ekonomické efektivnosti investice či způsobu jejího financování, úlohy finančních investic a zohlednění rizika, úlohy zaměřené na využití nástrojů finanční analýzy. Představená témata jsou uvedena krátkým teoretickým vstupem, který čtenářům umožní základní orientaci v dané oblasti a následné řešení předložených úloh. Úlohy jsou neřešené, avšak většina z nich je doplněna o výsledky pro kontrolu správnosti řešení. Některé úlohy jsou také doplněny příslušnými tabulkami, které tak naznačují samotný postup řešení úlohy.

 
Vazba brožovaná
Formát 210 x 297 mm
Jazyk čeština
Doporučeno pro magisterské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica

 

Předchozí vydání a dotisky:
ISBN 978-80-245-2270-8, VŠE, první dotisk 1. vydání, 2018, A4, 66 stran
ISBN 978-80-245-2270-8, VŠE, 1. vydání, A4, 2018, 66 stran