Jablonský, J.: Programy pro matematické modelování


ISBN 978-80-245-1810-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 2011, 258 stran, A5Jablonský_programy pro mat mode_2011

Učební pomůcku je určena pro studenty stejnojmenného kurzu, který vyučuje katedra ekonometrie. Informuje o aktuálních programových produktech pro řešení lineárních a smíšeně celočíselných optimalizačních úloh od nejjednodušších, jako je Řešitel v MS Excelu, až po profesionální systémy pro podporu modelování, např. LINGO nebo MPL for Windows. Skripta se zabývají rovněž algoritmy, které jsou využívané v optimalizačních systémech.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1178-8, 1. vydání, 2007, 260 stran, A5