Izák, V.: Fiscal Policy – Intermediate Course


ISBN 978-80-245-1786-5, VŠE, 3. přepracované vydání, 164 stran, A4Izák_Fiscal Policy_Intermediate Course

Skripta analyzují problémy fiskální politiky v krátkém, středním a dlouhém období v uzavřené i otevřené ekonomice. Pozornost je věnována rozpočtovému omezení vlády, vládnímu dluhu i udržitelnosti veřejných financí.

 
Jazyk publikace angličtina
Určeno pro studium
inženýrské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1508-3, VŠE, 2. vydání, 2009, 150 stran, A4