Hronová, S., Hindls, R.: Sbírka příkladů z národního účetnictví


ISBN 978-80-245-2083-4, VŠE, 1. vydání, 2015, 158 stran, A4Hronova_Sbirka přikladu z

Učební text se skládá ze šesti kapitol. Pět z nich obsahuje příklady, poslední pak otázky. Vše je doprovázeno řešením, aby si čtenář mohl svoje postupy a odpovědi průběžně ověřovat. Řešení mají svým výkladovým pojetím za cíl dát posluchačům více než jen možnost strohého srovnání jimi zvoleného postupu a získaného výsledku s číselným výsledkem správným. Kromě použitých výpočetních postupů jsou v řešení uvedeny stručné komentáře výsledků a souvisejících vztahů.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské