Hronová, S., Hindls, R.: Sbírka příkladů z národního účetnictví

ISBN 978-80-245-2347-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 2020, 158 stran, A4

Učební text se skládá ze šesti kapitol. Pět z nich obsahuje příklady, poslední pak otázky. Vše je doprovázeno řešením, aby si čtenář mohl svoje postupy a odpovědi průběžně ověřovat. Řešení svým výkladovým pojetím umožní posluchačům lépe pochopit zvolený postup a získaný výsledek. Kromě použitých výpočetních postupů jsou v řešení uvedeny stručné komentáře výsledků a souvisejících vztahů. Díky podrobnosti takto zpracovaných řešení může předkládaný učební text sloužit i při individuálním studiu. Proti prvnímu vydání byly aktualizovány údaje vybraných příkladů.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
magisterské

 

 

Předchozí vydání a dotisky:
ISBN 978-80-245-2083-4, VŠE, 1. vydání, 2015, 158 stran, A4Hronova_Sbirka přikladu z

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské