Horvátová, M.: Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy II


ISBN 978-80-245-1586-1, VŠE, 2. dotisk 1. vydání, 2014, 112 stran, A4Horvátová_Textová cvičeb rus II

Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy II je určena zejména studentům VŠE, kteří navštěvují kurs 2RU202.
Cvičebnice se skládá ze dvou častí: učebních textů a Stručného ekonomického slovníku. Každá ze šesti lekcí obsahuje text (Cenné papíry a burzy, Peníze a banky, Stát a ekonomika, Daně a rozpočet, Makroekonomika a HDP, Ekonomický růst a životní prostředí), slovní zásobu, upozornění na gramatické a lexikální jevy typické pro odborný styl. Následují cvičení rozdělená do dvou oddílů: oddíl A zahrnuje cvičení zaměřená na probírané gramatické a lexikální jevy a také na procvičení nové slovní zásoby, v oddíle B jsou cvičení složitější, vybízející k samostatnému vyjadřování, vyjádření názoru, souhlasu či nesouhlasu apod.
Ve Stručném ekonomickém slovníku je uveden ruský výklad většiny termínů, které se vyskytují v textech.

 
Jazyk publikace čeština, ruština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1586-1, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2013, 112 stran, A4

ISBN 978-80-245-1586-1, VŠE, 1. vydání, 2009, 112 stran, A4