Horvátová, M.: Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy I


ISBN 978-80-245-1667-7, VŠE, 2. dotisk 2. přepracovaného vydání, 2013, 96 stran, A4Horvátová_Text cvičeb rušt pro ekon I_2013

Skripta jsou určena zejména studentům VŠE pro kurs ruštiny 2RU201.
V první části jsou texty z mikro- a makroekonomie, rusko-český slovníček, poznámky Zapamatujte si, upozorňují na různé gramatické a lexikální jevy charakteristické pro odborný jazyk, které se procvičují v následujících cvičeních v oddílu A. Cvičení v oddílu B jsou zaměřena především na obsah textu. Ve druhé části cvičebnice jsou uvedeny základní geografické údaje, územní členění RF, stručná charakteristika některých odvětví ruské ekonomiky a perspektivy rozvoje ruského národního hospodářství.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
celoškolské

 

Předchozí vydání:

ISBN 978-80-245-1667-7, VŠE, 1. dotisk 2. přepracovaného vydání, 2012, 96 stran, A4 – celoškolské studium
ISBN 978-80-245-1667-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 2010, 96 stran, A4 – bakalářské studium