Horvátová, M.: Slovník vybraných česko-ruských a rusko-českých ekonomických termínů


ISBN 978-80-245-1949-4, VŠE, 1. vydání, 2013, 256 stran, A5 Horvátová_Slovník vybr čr a rč ekon termínů_2013

Slovník vybraných česko-ruských a rusko-českých ekonomických termínů je určen zejména pro studenty VŠE všech oborů a stupňů studia. Obsahuje termíny a terminologická spojení z různých oblastí ekonomiky, ale i slova obecně vědní, charakteristická pro odborný jazyk. Základem pro sestavení slovníku byla povinná literatura pro kursy ruštiny na VŠE, terminologie odpovídá přibližně úrovni B2-C1 dle SERR.
Příručka je rozdělena do tří základních částí: Č-R slovníku, R-Č slovníku a seznamu nejčastějších ruských zkratek, které se vyskytují v odborných ekonomických textech. V závěru je stručný přehled základních vzorů skloňování a časování.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské, inženýrské