Horvátová, M.: Rusko-česká a česko-ruská ekonomická lexika

 

ISBN 978-80-245-1370-6, VŠE, 2. přepracované vydání, 2008, 216 stran, A5

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské