Horvátová, M., Celunova, J.: Obchodní jednání a reálie v ruštině

ISBN 978-80-245-2100-8, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2019, 114 stran, A4Horvátová_Obchodní jednání

Dialogy z obchodních jednání, řečové situace spojené s jednáním po telefonu, vedením pracovní porady, vyjádření názoru, souhlasu či nesouhlasu, žádosti, rady, doporučení, kompromisu a komplimentu. Texty sloužící jako podklad k besedám o současných reáliích Ruska z hlediska obchodních vztahů (zvláštnosti vedení jednání s ruským partnerem, symboly, vztahy v rodině, postavení ženy ve společnosti, specifika spolupráce s ruskými podnikateli).

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání a dotisky:
ISBN 978-80-245-2100-8, VŠE, 1. vydání, 2015, 114 stran, A4