Hlavičková, Vl. a kol.: Introducción al Espaňol de los Negocios

 

ISBN 978-80-245-1700-1, VŠE, 3. přepracované vydání, 2010, 150 stran, A4

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
celoškolské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1570-0, VŠE, 2. vydání, 2009, 132 stran, A4 – bakalářské studium