Hlaváč, J.: Fúze a akvizice – proces nákupu a prodeje firem

Skripta – tištěná kniha


ISBN 978-80-245-2159-6, VŠE, 2. přepracované vydání, 2016, 134 stran, A4Hlaváč_Fuze_2016

Publikace se zabývá otázkami spojenými s řízením projektů akvizic a fúzí. V České republice bylo k tématu akvizic a fúzí publikováno několik publikací a článků, které se však zabývají dílčími oblastmi (účetními, daňovými nebo právními aspekty). Záměrem autora je předložit komplexní pohled na akvizice a fúze a vytvořit doporučení pro manažery, kteří budou v budoucnu za projekty akvizic a fúzí odpovídat. Publikace obsahuje zkušenosti z realizovaných akvizičních projektů a analýzu faktorů, které projekty akvizic a fúzí ovlivňují. Další část se zaměřuje na strukturování akvizic a na vymezení důležitých částí každého akvizičního projektu (tj. nákupu nebo prodeje firmy). V závěrečné části jsou uvedena doporučená stádia pro projekty akvizic a fúzí, vymezení zdrojů pro vytváření hodnoty v rámci akvizic a fúzí, omezení pro akvizice a fúze a důvody pro rozhodnutí o realizaci akvizice a fúze. Pro vyšší názornost je v příslušných kapitolách použita řada příkladů, krátkých případových studií a grafů. Klíčová slova: spojení podniků, řízení projektů, fúze, akvizice, nákup firem, prodej firem.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
magisterské na VŠE v Praze

 

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-2159-6, VŠE, 1. vydání, 2010, 130 stran, A4