Hejda, J.; Balounová, R.: Právo 1

ISBN 978-80-245-2326-2, VŠE, 1. vydání, 2019, A4, 92 stran

Učební texty jsou určeny především studentům bakalářských studijních programů. Mají naučit studenty rozpoznat jednotlivá právní odvětví a postavení nositelů práva a povinností ve vztahu k právním normám a orientovat se v problematice občanskoprávních vztahů, vztahů obchodněprávních, veřejněsprávních a pracovněprávních. Dále pochopit základy smluvních a odpovědnostních vztahů v soukromém právu s důrazem na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích; definovat postavení subjektů v soukromém a veřejném právu, porovnat rozdíly a definovat potřeby a podmínky kogentních ustanovení jednotlivých právních institutů pro naplnění předpokládaného cíle; popsat a správně použít postupy v závazkovém a majetkovém právu s ohledem na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a jiné související právní předpisy.

 
Vazba brožovaná
Formát 210 x 297 mm
Jazyk čeština
Doporučeno pro bakalářské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica