Hásová, J.; Švarc, Z.: Právo v cestovním ruchu

ISBN 978-80-245-2211-1, VŠE, 1. vydání, 2017, 116 stran, A4

Skriptum Právo v cestovním ruchu se zabývá vybranými otázkami spojenými s právní úpravou cestovního ruchu. Obsahově vychází z faktu, že právo v cestovním ruchu není v systému českého práva samostatným právním odvětvím, ale účelovým souborem právních norem. Proto kromě základních otázek týkajících se vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli, s akcentem na ochranu spotřebitelů, zmiňuje i úpravu obecnější, jakou je úprava pracovněprávních vztahů, hospodářské soutěže a insolvence.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
magisterské