Harbitski, S.: Ruština pro mezinárodní vztahy


ISBN 978-80-245-1801-5, VŠE, 1. vydání, 2011, 252 stran, A4Harbitsky_Ruština pro mezin_2011

Skripta obsahují 25 kapitol z teorie a praxe mezinárodních vztahů, politických dějin Ruska 20. století a diplomatického protokolu. Studijní texty jsou doplněny cvičeními, rozšiřujícími gramatické a lexikální znalosti. Skripta jsou určena studentům diplomatických studijních oborů i širokému okruhu zájemců o studium ruského jazyka na vyšší úrovni.

 
Jazyk publikace čeština, ruština
Určeno pro studium
inženýrské