Fischer, J.; Jeřábková, V.; Petkovová, L.; Ptáčková, V.; Švarcová, P.: Základní metody statistického srovnávání

Skripta – elektronická kniha

 

ISBN 978-80-245-2342-2, VŠE, 2019, 1. vydání, 88 stran

Učební text objasňuje vztah mezi sociálně-ekonomickými jevy a procesy na straně jedné a jejich statistickým zachycením formou statistických ukazatelů na straně druhé. Jádrem učebního textu je zaprvé podrobné a praktické vysvětlení práce s různými typy průměrů, zadruhé konstrukce a výpočet jednoduchých, složených a souhrnných indexů včetně pokročilejších rozkladů. Skripta jsou určena studentům 1. ročníku bakalářského studia i dalším zájemcům o prakticky použitelné metody popisné statistiky.

 
Formát pdf
Jazyk čeština
Doporučeno pro
bakalářské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Zdarma ke stažení
Skripta 4ES402_v4.0_e-kniha