Dvořáková, K., Kovářová, D., Maslowski, N. : Francouzština v diplomacii a mezinárodních vztazích Le Franҫais de la diplomatie et des relations internationales


ISBN 978-80-245-2008-7, VŠE, 1. vydání, 2013, 164 stran, A4Dvořáková_Francouzšina v diplomacii 2013

Skriptum Francouzština v diplomacii a mezinárodních vztazích (Le Fran?ais de la diplomatie et des relations internationales) je koncipováno primárně pro kurz francouzština v mezinárodních studiích I a II, ale může zaujmout všechny studenty bakalářského i magisterského studia v oboru mezinárodních vztahů a diplomacie. První část přibližuje problematiku mezinárodních vztahů (v historické perspektivě i současném pohledu), oblast diplomacie (v kontextu zahraniční politiky Francie) a pojetí i význam interkulturních odlišností. Jazykově zaměřená druhá část seznamuje studenty s hlavními formami písemné i ústní jazykové produkce využitelné v diplomacii. Třetí část skripta obsahuje odborné texty zaměřené na jednotlivé geografické zóny celého světa i na hlavní témata současné mezinárodní politiky doplněné o cvičení na porozumění textu a na upevnění příslušné slovní zásoby.

 
Jazyk publikace čeština, francouzština
Určeno pro studium
bakalářské, magisterské