Dušek, D.: Základy oceňování nemovitých věcí

Skripta – tištěná kniha, e-kniha (pdf)


ISBN 978-80-245-2372-9 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 2020, 155 stranDušek F1_Základy ocenov

Skripta Základy oceňování nemovitých věcí jsou určena zájemcům o oceňování nemovitých věcí, kteří chtějí získat základní informace o této disciplíně, nacházející se na rozhraní technického oboru, ekonomie a práva, ale i zkušenějším čtenářům, kteří si chtějí shrnout základní přístupy k jednotlivým částem oceňování. Publikace je rozdělena do 13 kapitol, které pokrývají základní témata oceňování nemovitých věcí s důrazem na odhad tržní hodnoty a také oceňování pro banky, jako jednoho z významných účelů ocenění. Jedná se zejména o problematiku katastru nemovitostí, územního plánování a stavebního řádu, trhu nemovitých věcí, hlavní oceňovací přístupy a jejich aplikace na různé typy nemovitostí, vliv zdanění na ocenění nemovitostí a ocenění pro zvláštní účely. Kromě slovního výkladu je materiál doplněn také celou řadou ilustrujících vyobrazení. Pro snazší pochopení a procvičení výukové látky je problematika oceňování doplněna množstvím řešených příkladů. Na závěr je zařazen příklad souhrnného charakteru.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské

 

Předchozí vydání a dotisky:
ISBN 978-80-245-2110-7, VŠE, druhý dotisk 1. vydání v tištěné podobě, 2019, 156 stran, A4
ISBN 978-80-245-2110-7, VŠE, první dotisk 1. vydání v tištěné podobě, 2017, 156 stran, A4
ISBN 978-80-245-2110-7, VŠE, 1. vydání v tištěné podobě, 2015, 156 stran, A4