Druláková, R.; Votoupalová, M.: Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva


Skripta – tištěná kniha 

Anotace:

Spolupráce členských států Evropské unie (EU) v oblastech, které se bezprostředně dotýkají vnitřní suverenity, stála po dlouhá léta na okraji evropské integrace. K takto citlivým záležitostem, k jakémusi nervovému aparátu každého státu, bezpochyby patří také soudní a policejní spolupráce. Nezbytnou platformu pro spolupráci v této oblasti poskytly teprve vnitřní impulsy v podobě úspěšně pokračující hospodářské integrace a vnější výzvy související s globálními hrozbami. Předkládaný titul se věnuje důvodům spolupráce v záležitostech justice a vnitra mezi členskými státy EU a rozebírá legislativní vývoj a nástroje, které EU v této spolupráci používá. Sleduje dynamiku vývoje budování EU jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva a vysvětluje podněty, možnosti a meze, které ho doprovázejí. Zvláštní pozornost je věnována specifikům České republiky.

ISBN 978-80-245-2280-7, VŠE, 1. vydání, 2018, A4, 234 stran

 
Vazba brožovaná
Formát 210 x 297 mm
Jazyk čeština
Doporučeno pro bakalářské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica