Druláková, R.; Drulák, P.: Tvorba a analýza zahraniční politiky


ISBN 978-80-245-1815-2, VŠE, 3. vydání, 2011, 184 stran, A5Druláková_Drulák_Tvorba a analýza zahr_2011

Analýza zahraniční politiky nabízí pestrou paletu koncepčních nástrojů, které umožňují lépe porozumět chování státu v mezinárodních vztazích, odlišit podstatné informace od nepodstatných a předkládat alternativy pro zahraničněpolitická rozhodování. Cílem publikace je seznámit zejména studenty oborů Mezinárodní politika a Mezinárodní politika a diplomacie se základními přístupy analýzy zahraniční politiky. Existuje řada přístupů k rozboru zahraniční politiky státu, náš text se opírá o metodologické přístupy vyvinuté na půdě americké disciplíny Foreign Policy Analysis, která se zakládá na rozlišení čtyř hladin analýzy a umožňuje tak základní orientaci ve složité realitě mezinárodních vztahů. Publikace je určena nejenom studentům, ale všem, kteří se o zahraniční politiku, resp. mezinárodní vztahy zajímají.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1184-9, 2. přepracované vydání, 2007, 172 stran, A5