Doležalová Antonie: EKONOMIE, FILANTROPIE, ALTRUISMUS – Úvod do studia


ISBN 978-80-245-1471-0, VŠE, 1. vydání, 2008, 150 stran, A5
Doležalová_Ekonomie filantropie

Kniha se zabývá pojmy altruismus, filantropie či dobro v kontextu jejich historického vývoje a nabízí různé úhly pohledu konkrétních vědních disciplín. Hledá odpovědi na základní otázku, proč se člověk chová altruisticky, proč vstupuje s nabídkou spolupráce do interakce s druhými lidmi, proč mu osud druhých není lhostejný. Co ho při tomto jednání motivuje?
Objevují se zde ale také pojmy jako sociální kapitál a sociální sítě, ve kterých se vytváří důvěra, generalizuje se reciprocita, která usnadňuje koordinaci a komunikaci. Dobrovolné organizace se zde objevují jako instituce schopné produkovat sociální kapitál a postupně je vymezeno místo neziskového sektoru v tržním hospodářství a společnosti vůbec.
Kniha je doplněna ukázkami z textů významných ekonomů či filozofů k danému tématu.

Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské