Chvátalová, I., Marková, H., Žák, K.: Základy veřejného práva


ISBN 978-80-245-1936-4, VŠE, 3. přepracované vydání, 2013, 184 stran, A5Chvátalová_Základ y veřej práva 2013

Třetí vydání skript je určené především pro studenty kurzu „Základy veřejného práva“, ale také pro další zájemce o tuto tématiku. Zaměřuje se na vybraná odvětví veřejného práva, a to na správní právo, finanční právo a z trestního práva hmotného na obecnou část a vybrané trestné činy proti majetku a trestné činy hospodářské, jejichž znalost se vyžaduje u zkoušky. V období od druhého vydání, tedy od roku 2008, byly přijaty novely řady právních předpisů, např. správního řádu, soudního řádu správního, přestupkového zákona, trestního řádu, ale také nové právní předpisy, např. daňový řád a trestní zákoník, které jsou v této publikaci zapracovány.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
celoškolské

 

Předchozí vydání/dotisky:

Chvátalová, I.; Marková, H.; Fojtíková, J.: Základy veřejného práva
ISBN 978-80-245-1406-2, VŠE, 2. přepracované vydání, 2008, 164 stran, A4 – bakalářské studium