Chlapek, D.; Kučera, J.; Palovská, H.: Datové modelování a návrh relační databáze – Sbírka řešených úloh

Skripta – elektronická kniha

 

ISBN 978-80-245-2331-6, VŠE, 2019, 1. vydání, 168 stran

Skripta s názvem „Datové modelování a návrh relační databáze: Sbírka řešených úloh“ jsou určena primárně pro studenty předmětu 4IT218 – Databáze a obsahují sadu řešených příkladů, které usnadní pochopení činností a pravidel spojených s analýzou a návrhem struktury relační databáze. Učební text doplňuje přednášky a umožní studentům lépe porozumět vykládané látce a současně umožní ověřit a procvičit si získané vědomosti.

 
Formát pdf
Jazyk čeština
Doporučeno pro
bakalářské a magisterské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Zdarma ke stažení
4IT218 – skripta datové modelování_ekniha