Campbell, J.: SID(I)A – System of Intensive Development of Individual Abilities

Skripta – e-kniha (pdf), tištěná kniha

 

ISBN 978-80-245-1813-8 (e-kniha),VŠE, 1. vydání, 2011, 156 stran, A4
ISBN 978-80-245-1853-4 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání, 2012, 156 stran, A4

 

Abstract:
This learning text is intended for the students of University of Economics, Prague. It presents the System of Intensive Development of Individual Abilities – SID(I)A for short – that deals with languages (both mother tongue and foreign), individual and group psychology, management of stress and creativity. The text may be used in a variety of ways by a variety of readers, allowing them to decide and act ecologically, efficiently and economically amid the challenges of uncertainty and change.

Anotace:
Tento učební text je určen studentům Vysoké školy ekonomické v Praze. Představuje systém pro intenzivní rozvoj osobních schopností SID(I)A, který pracuje s jazykem (mateřským i cizím), individuální i skupinovou psychologií, zvládáním stresu a kreativitou. Text může pomoci nejrůznějším způsobem širokému okruhu čtenářů, aby se dokázali rozhodovat a jednat ekologicky, účinně a ekonomicky i v prostředí plném nejistot a změn.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro
IOM