Březina, J., Drmolová, D., Vápeník, J., Bednářová, D.: Fachsprache Wirtschaft

Skripta – tištěná kniha

ISBN 978-80-245-2149-7, VŠE, první dotisk 2. vydání, 2018, 292 stran, A4Březina_2016_Fachspr

Učebnice hospodářského jazyka „Fachsprache Wirtschaft“ je určena především studujícím ekonomických oborů mateřské VŠE. Své uplatnění si však zcela jistě najde i na ekonomických fakultách ostatních vysokých škol či v institucích orientovaných na podnikatelské a manažerské kurzy.

Učební materiál předpokládá dobrou znalost německého jazyka odpovídající úrovni znalostí nabytých na gymnáziích či obchodních akademiích. Po probrání dané látky budou studující disponovat velmi dobrými jazykovými dovednostmi přesahujícími úroveň B 2 Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků, budou schopni komunikovat s dostatečnou erudovaností na širokou škálu ekonomických témat, porozumí mluvenému i psanému odbornému projevu.

 
Jazyk publikace němčina
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-2149-7, VŠE, 2. vydání, 2016, 292 stran, A4

ISBN 978-80-245-1771-1, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2015, 292 stran, A4Březina_Fachsprache

ISBN 978-80-245-1771-1, VŠE, 1. vydání, 2011, 292 stran, A4