Bokšová, J.: Účetnictví I. Sbírka příkladů


ISBN 978-80-245-2228-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 2017, 218 stran, A4

Cílem skript je poskytnutí řady příkladů k procvičování problematiky, která je obsahem základního kursu účetnictví. Tematicky jsou skripta rozdělena do dvou částí. V samostatných kapitolách je věnována pozornost sestavení výkazu zisku a ztrát, jednotlivým účetním agendám, např. dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, zásobám, pohledávkám a závazkům apod.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-1953-1, VŠE, 1. vydání, 2013, 206 stran, A4Bokšová_Účetnictví_I_Sb příkl