Boháček, M.; Kříž, R.; Soušková, M.; Spirit, M.; Votava, T.: Vybrané otázky práva pro Arts Management

Skripta – tištěná kniha, e-kniha (pdf)

ISBN 978-80-245-2374-3 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 2020, 248 stran

Titul je věnován nejen studentům oboru Arts Management VŠE v Praze, ale i všem ostatním zájemcům o právní problematiku se zaměřením na vybrané otázky práva obchodního, práva duševního vlastnictví a práva pracovního. Zmíněné problémy jsou uvedeny přehledem základních právních pojmů vycházejících z teorie práva a používaných v právní úpravě, s důrazem na pojmy zakotvené v občanském zákoníku. Kolektiv autorů promítl do titulu nejen znalost právní úpravy, ale i praktické zkušenosti.

 
Autoři Martin Boháček, Radim Kříž, Milena Soušková, Michal Spirit, Tomáš Votava
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-2287-6, VŠE, 1. vydání v tištěné podobě, 2018, 248 stran, A4