Berková, K.: Didaktika účetnictví – Vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma.

 

ISBN 978-80-245-2178-7, VŠE, 1. vydání, 2016, 140 stran, A4Berková_Didaktika_2016

Publikace je určena studentům hlavní a vedlejší specializace učitelství navazujícího magisterského studia, posluchačům doplňujícího pedagogického studia a učitelům předmětu účetnictví na obchodních akademiích. Rozvádí metodologické, věcné a formální aspekty spojené s implementací problematiky českých účetních předpisů a mezinárodních účetních standardů IFRS do vzdělávacích programů střední škol v aktuálním znění. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na shrnutí hlavních poznatků z výzkumu současného stavu výuky účetnictví na obchodních akademiích, vytváření předpokladů k pochopení učiva a zvláštnosti výuky IFRS v předmětu účetnictví z hlediska vzdělávacích a výchovných strategií a vytváření systému učiva. Publikace uvádí didaktický rozbor vybraných témat, shrnuje nejdůležitější změny v české účetní legislativě s přímým dopadem na výuku účetnictví na středních školách a věnuje se využití Bloomovy taxonomie ve výuce účetnictví v podobě příkladů s různou náročností. Pro každé téma jsou uvedeny vhodné vyučovací metody a organizační formy výuky.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské