Bednářová Dana: DEUTSCH im TOURISMUS kommentierte Fachterminologie


Skripta – tištěná knihaBednarova_Deutsch im tourism

 

Původní lexikografická příručka zachycuje základní odbornou terminologii a profesní jazyk poskytovatelů služeb cestovního ruchu v německo- českém srovnávacím plánu. Komentáře k jednotlivým odborných pojmům poskytují cizojazyčné i věcně odborné informace, které jsou nezbytné pro kompetentní komunikaci profesionálních pracovníků v tomto odvětví ekonomiky.

Das ursprüngliche lexikographische Handbuch erfasst grundlegende Fachterminologie und fachbezogene Sprache der Tourismus-Dienstleister im deutsch-tschechischen komparativen Kontext. Kommentare zu den einzelnen Fachbegriffen geben fremdsprachliche sowie fachrelevante Auskünfte, die für eine kompetente Kommunikation der Touristiker unerlässlich sind.

 

ISBN 978-80-245-2141-1, VŠE, 1. vydání, 2016, 120 stran, A5
DOI 10.18267/tb.2016.bed.2141.1

 
Vazba brožovaná
Formát 148 x 210 mm
Jazyk čeština, němčina
Doporučeno pro
bakalářské a magisterské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica