Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce

 

ISBN 978-80-245-2036-0, VŠE, 5. vydání, 2014, 80 stran, A4Balcar_Ruská gramatika v kostce

Skripta jsou určena především studentům VŠE, ale i všem ostatním, kteří chtějí získat nebo si doplnit základní znalosti o jazykovém systému současné ruštiny. Pomůcka si klade za cíl poskytnout uživateli důležité informace o ruské mluvnici. Obsahuje systematický přehled ruského tvarosloví s hojným uplatněním přehledných tabulek a vybrané kapitoly z ruské skladby, které považujeme za potřebné pro tvoření základních běžných výpovědí. Naší snahou bylo, aby skripta byla přehledná a instruktivní, aby pomohla uživatelům snadno a rychle se orientovat v mluvnických a do jisté míry i pravopisných otázkách ruského jazyka.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání:

ISBN 978-80-245-1663-9, 4. vydání, 2010, 80 stran, A4

ISBN 80-245-0759-5, 3. vydání, 2004, 79 stran

ISBN 80-7079-138-1, 1. vydání, 1995