Zajíček Miroslav, Zeman Karel: Řešení problémů v ekonomické analýze


ISBN 978-80-245-1727-8, 1. vydání, 2010, 212 stranZajíček_Řešení problémů

Kniha sestává z deseti mikroekonomických a pěti makroekonomických  příkladů s komplexním řešením, matematickými důkazy a ekonomickou interpretací výsledků. Jejím cílem je poskytnout studentům možnost aplikovat poznatky matematické ekonomie při řešení ekonomických  problémů. Slouží tak jako komplement ke klasickým učebnicím a jako inspirace pro cvičení v předmětech mikroekonomie.  Kniha je rozdělena do dvou částí. V první jsou rozebrány ryze mikroekonomické  problémy. Druhá část se zabývá výlučně dynamickou optimalizací v makroekonomické teorii.

 
Jazyk angličtina