Wokoun René, Tvrdoň Jozef a kol.: Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj


ISBN 978-80-245-1736-0, 1. vydání, 2010, 204 s.Wokoun_Přímé zahraniční investice

Publikace Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj je výsledkem společného výzkumného projektu Vysoké školy ekonomické v Praze a Ekonomické university v Bratislavě. Publikace představuje teoretický rámec lokalizace firmy a přímých zahraničních investic včetně dopadů přímých zahraničních investic na regionální ekonomiky. Dále se zaměřuje na vývoj přílivu a regionálního rozložení přímých zahraničních investic v České republice a na Slovensku a s tím souvisícím popisem legislativního, institucionálního a socioekonomického rámce podpory vstupu přímých zahraničních investic do regionálních ekonomik České republiky a Slovenska, včetně analýzy realizace investičních pobídek obou zemí. Další specifické části publikace se zaměřují na problematiku přímých zahraničních investic lokalizovaných v průmyslových zónách, specifika investování v IT sektoru, cestovním ruchu a významu lidských zdrojů. Závěrečné části publikace jsou věnovány rámcovému porovnání podmínek vstupu přímých zahraničních investic do slovenské a české ekonomiky a otázkám role regionální politiky v podpoře vstupu přímých zahraničních investic a podpoře znalostní ekonomiky.

 
Jazyk angličtina