Wokoun René: Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie


ISBN 80-245-0517-7, 1. vydání, 2003, 326 s.Wokoun_Česká regionální politika

Autor probírá všechny základní okruhy regionální politiky jednak ve vybraných členských zemích EU (ve Francii, Německu a Rakousku), jednak ve vybraných kandidátských zemích (Slovensku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku a Polsku). Rozhodující část publikace zabírá Česká republika jak z pohledu regionálních struktur, tak z aspektu regionálního rozvoje a regionální politiky.