Witzany Jiří: FINANCIAL DERIVATIVES – Valuation, Hedging and Risk Management


ISBN 978-80-245-1945-6, 1. vydání, 2013, 374 s.Witzany_Financial Derivatives

Publikace se zabývá základními i pokročilými metodami oceňování a řízení rizik derivátů. Diskutuje nejen praktické aspekty obchodování s deriváty, ale i teoretické základy stochastického modelování cen podkladových aktiv a úrokových sazeb. Pozornost je věnována i posledním výsledkům v oblasti oceňování exotických derivátů, kalibrace oceňovacích modelů a kvantifikace rizik, včetně vlastních výsledků autora. Publikace je určena odborníkům v oblasti oceňování derivátů a řízení rizik, specialistům bank a finančních institucí, i studentům finančních magisterských a doktorandských oborů.

The goal of this publication is to cover basic and more advanced topics in financial derivatives as well as in market and counterparty credit risk management. It discusses not only practical aspects of derivatives trading but also theoretical foundations of underlying assets and interest rate modeling. Attention is given to recent developments in valuation of exotic derivatives, model calibration, and risk quantification including the author’s own results. The book is intended for researchers and practitioners in the field of derivatives and risk management, for specialists in banks and financial institutions, as well as for graduate degree students of finance and financial engineering.

 
Jazyk publikace angličtina