Vlčková Jana: Global production networks in Central European Countries: the case of the Visegrad Group

Publikace – tištěná kniha

 

Abstract:

This book provides an insight into how the Visegrad countries have become integrated into the global economy by using the global production networks framework. The major exporting industries: the automotive and electronics industry as well as the services are elaborated upon in greater detail. Attention has been paid to the role of foreign capital and how it affects the value creation, control and capture in the context of existing policies, upgrading opportunities and technological challenges.

Anotace:

Tato kniha se zaměřuje na zapojení zemí Visegrádu do světové ekonomiky s využitím konceptu globálních produkčních sítí. V knize jsou podrobněji popsána hlavní exportní odvětví: automobilový a elektronický průmysl a služby. Pozornost je věnována také roli zahraničního kapitálu a jeho vlivu na tvorbu, kontrolu a získávání přidané hodnoty v kontextu existujících politik, možností upgradingu a technologických výzev.

 

ISBN 978-80-245-2197-8
DOI  10.18267/pu.2017.vlc.2197.8

 
Number of pages 188
Format 176 x 250 mm
Language english
Edition first
Year of publication 2017
Publisher University of Economics, Prague
Oeconomica Publishing House