Vlček Miroslav a kolektiv: Přehled dějin poklasické a současné filosofie III

Vlček_Přehled dějin poklasické a souč

 

ISBN 978-80-245-2071-1, 1. vydání, 2014, 410 s.

Třetí díl Přehledu dějin filosofie je věnován poslední etapě západního filosofování, jež přichází po Hegelovi, který coby „sova Minervina vylétající za soumraku“ završuje dlouhé období tzv. klasické filosofie. Druhá polovina 19. století je obdobím, které je v převážné míře reakcí na dosavadní filosofování. Tato reakce má v podstatě dvě základní podoby, iracionalismus či filosofie člověka, resp. života na straně jedné, scientismus pak na straně druhé. Oba tyto hlavní proudy se pak rozvinou ve 20. století do celé řady filosofických směrů a tendencí. Předkládaná kolektivní monografie se pokouší někdy obšírněji, jindy jen doxograficky zmapovat to, co se na filosofickém
poli za poslední necelé dvě století událo.