Vencovský František, Půlpán Karel a kol.: Dějiny měnových teorií na českém území


ISBN 80-245-0992-X. 1. vydání, 2005, 486 s.Vencovský Dějiny měnov

Jádrem knihy je nejrozsáhlejší II. oddíl Století tvůrčích autorit od Bráfa k Englišovi, jenž (až na pasáže věnované českému keynesiánství) napsal prof. JUDr. František Vencovský. Čtenář ekonomické teorie najde v knize i fundamentální zhodnocení měnových aspektů učení našich keynesovců z pera nejznámějšího českého znalce učení lorda Keynese prof. Milana Sojky z FSV UK, stejně jako rozbor diskusí o směnitelnosti měny a komplexního měnového plánování za socialismu. Celá kapitola je věnována analýze vývoje názorů Václava Klause jako uznávané vůdčí postavy českých reformních ekonomů před r. 1989. Období po r. 1989 zpracovala v rozsáhlém závěrečném oddílu knihy doc. Jitka Koderová z VŠE.