Urbánek Václav: FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ


Urbánek_Financování vysokISBN 978-80-245-1313-3, 1. vydání, 2007, 163 s.

Publikace uvádí čtenáře do problémů spojených s investicemi do vzdělání na vysoké škole jak na straně studenta, tak na straně veřejných zdrojů. Teorie lidského kapitálu přináší odpovědi na otázky nákladů, výnosů a umožňuje kalkulovat návratnost vysokoškolského vzdělání, formování lidského kapitálu na univerzitách, rovněž tak příspěvku univerzitního vzdělání k hospodářskému růstu. Teorii doplňují výsledky empirického výzkumu mezi studenty o jejich očekávaných výdělcích a porovnání s realitou v českém i mezinárodním prostředí.