Stellner František a kol.: Hospodářské dějiny (16.-20. století)


ISBN 978-80-245-1141-2, první dotisk 1. vydání, 2008, 140 s.Stellner_Hospodářské dějiny

první vydání, 2006, ISBN 80-245-1141-X

Učební text poskytne základní souhrn poznatků, faktů a stanovisek, jež čtenářům umožní relevantní orientaci v hospodářských dějinách. Hospodářské dějiny jsou historickou vědní disciplínou a zabývají se hospodářským rozvojem společnosti. Nabízejí orientaci v mimořádně složitých socioekonomických vývojových procesech, pokoušejí se vysvětlit politické, sociální a kulturní rámcové podmínky ekonomického vývoje. Zkoumají při tom institucionální rámec hospodářství v různých dobách a rozdílných společnostech, analyzují činnost ekonomických činitelů a porovnávají jejich hospodářské výsledky.