Stádník Bohumil: TRHY DLUHOPISŮ


ISBN 978-80-245-2084-1, 1. vydání, 2015, 210 str.Stádník_Trhy dluhopisů

Kniha představuje komplexní přehled dluhopisové problematiky, včetně praktických aspektů. Akcent je kladen na finanční matematiku dluhopisů, kalkulace výnosů, citlivostní analýzu, investování do dluhopisů a jeho rizika, oceňovací metody, text je provázen celou řadou příkladů.

Kniha též obsahuje poslední, v zahraničí publikované, výzkumy autora knihy z oblasti modelování vývoje tržní ceny dluhopisů, režimů vývoje volatility a řadu originálních odvození a úvah.

Důraz je kladen na finanční interpretaci a zjednodušení dluhopisové problematiky pro finanční praxi