Skřivan Aleš ml., Tóth Andrej a kolektiv: DĚJINY VŠE V PRAZE I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE.

HISTORIE VYŠŠÍHO EKONOMICKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V SITUAČNÍM KONTEXTU VE VYBRANÝCH STÁTECH STŘEDNÍ EVROPY

Skřivan_Dějiny VŠE v Praze I

 

ISBN 978-80-245-2068-1 (tištěná kniha), 1. vydání, 2014, 242 stran
ISBN  978-80-245-2196-1 (e-kniha), 1. vydání, 2017, 242 stran

 

Cílem plánované vícedílné řady, která vzniká v gesci Centra pro dějiny VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE, je detailně zmapovat fungování ústřední ekonomické vysoké školy u nás. Tento publikační projekt reaguje na institucionalizaci výzkumu dějin VŠE založením Centra pro dějiny VŠE v roce 2013 a jeho dosavadní výsledky výzkumu nejen v souvislosti s šedesátiletým výročí založení VŠE, které si tato prestižní ekonomická vysoká škola v České republice připomínala právě v roce 2013. Předložený první díl mapuje počátky vyššího vzdělávání v ekonomických disciplínách od poloviny 17. století v českých zemích, problematiku založení a fungování Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO), předchůdkyně pozdější VŠE, bezprostřední bouřlivé období po druhé světové válce, resp. po roce 1948 a samotný proces ustavení VŠE v Praze v roce 1953. Srovnán je i vývoj slovenského a českého vysokého ekonomického školství mezi lety 1945 a 1953. Ze středoevropských zemí jsou počátky ústředních ekonomických vysokých škol sledovány v případě Maďarska a Německé demokratické republiky.