Říhová Zora a kolektiv: Úvod do IT Governance

Publikace – tištěná kniha

Anotace:
Kniha je primárně určena pro studenty oboru informatika, ale i všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou IT Governance  a s určitými aspekty fungování organizace důležitými pro aplikaci IT Governance. Governance představuje postupy a procesy pro správu a řízení organizací reprezentující zájmy zainteresovaných stran. Je realizována pomocí souboru politik, rámců, pravidel, omezení, procesů, dat, personálního zajištění  a nastavení odpovědností tak, aby organizace prováděla činnosti efektivně, transparentně a odpovědně s minimalizací nákladů a rizik. Koncepce řízení ITGovernance již prošla určitým vývojem a nyní zdůrazňuje potřebu důraznějšího propojení řízení IT s řízením byznysu.

 

ISBN 978-80-245-2272-2

 
Počet stran 166
Formát 176 x 250 mm
Jazyk čeština
Vydání  první
Rok vydání  2018
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica