Řezanková, H.; Löster, T.; Šulc, Z.: Úvod do statistiky

ISBN 978-80-245-2301-9, VŠE, 2019, 2. přepracované vydání, 128 stran

Obsahem učebního textu jsou statistické metody určené pro popisnou analýzu dat. Zahrnuta je též problematika pořizování a přípravy dat, zejména z hlediska dotazníkových šetření. Probrána je postupně jednorozměrná analýza různých typů proměnných, principy zkoumání vztahů mezi dvěma proměnnými, základní analýza časových řad, porovnání hodnot ukazatelů pomocí indexů a diferencí, včetně indexu spotřebitelských cen, a jsou naznačeny principy vybraných metod vícerozměrné statistické analýzy.

 

 
Jazyk publikace angličtina
Určeno pro studium
bakalářské