Reschová Jana: EVROPSKÝ KONSTITUCIONALISMUS: ZDROJE, FORMY A TENDENCE


ISBN 80-245-0647-5, 1. vydání, 2003, 166 s.Reschová_Evropský konstitucionalismus

Diskuse o funkci a smyslu ústavy, o jejích formách, vývoji a obsahu neustávají. Intenzivnější veřejný zájem vzbuzují téměř vždy, schyluje-li se k významným ústavním změnám. Publikace se mj. snaží najít odpověď na otázky: Jak na jedné straně z kaleidoskopu národních pojetí ústavnosti vytvořit pojetí společné – evropské? A jak na druhé straně rozumět „evropeizaci“ národních ústavních systémů?