Radváková Věra, Löster Tomáš, Mazouch Petr, Sigmund Tomáš, Vltavská Kristýna: Metody vědecké práce

Elektronická publikace

 

Anotace:  

Autoři si stanovili cíl systematicky seznámit studenty vysokých škol i odbornou veřejnost s metodikou vědeckého postupu. Publikace se zaměřuje především na kvantitativní metody pro zpracování dat, tedy nejvyužívanější exaktní metody vědecké práce. Tyto statistické a matematické metody umožňují přesné vyjádření jevů a vztahů. Čtenáři se v knize seznámí s technickou přípravou dat v softwaru a následně poznají různé metody zpracování dat v závislosti na jejich povaze. Součástí je i vymezení pojmů, dále popis postupů k lepšímu porozumění vědeckým textům. Poslední kapitola vede čtenáře k zamyšlení, jak zařadit výsledky zpracování dat do celku systému, jaká jsou omezení různých metod a jak je důležitá etická stránka vědeckého zkoumání.

 

ISBN 978-80-245-2249-4 (e-kniha), 1. vydání, 2018, 134 stran

 
Formát pdf
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica