Půlpánová Stanislava: Komerční bankovnictví v České republice


ISBN 978-80-245-1180-1, třetí dotisk 1. vydání, 2011, 338 s.Půlpánová_Komerční bankovnictví

druhý dotisk 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-245-1180-1
1. vydání, 2007, ISBN 80-245-1180-1

 

Publikace uvádí čtenáře do problematiky současného českého komerčního bankovnictví, které vnímá v konkrétním historickém kontextu i jako součást moderního finančního systému. Obsahuje kapitolu věnovanou vývoji českého bankovnictví od vzniku samostatného Československa až po transformaci devadesátých let minulého století. Otevírá zájemcům prostor většinou skrytý běžnému klientskému pohledu: poskytuje základní charakteristiku mezibankovních vztahů včetně vymezení úlohy centrální banky, zabývá se aktuálními postupy využívanými bankami při řízení rizik, věnuje se otázce věrného zachycení reálného hodnotového obrazu bankovních aktivit. Sleduje rovněž odraz aktuálních světových vývojových trendů v českém bankovnictví, stejně jako harmonizaci českého bankovního práva s evropským.
Významná pozornost je zaměřena rovněž na jednotlivá dílčí témata, např.: funkční vymezení banky, princip jednotné evropské licence, bilanční obraz bankovních operací, význam bankovního kapitálu, oceňování finančních instrumentů pořizovaných bankami, postupy používané při hodnocení bank, personální restrikce, informační povinnost, obezřetné podnikání, fungování clearingového centra, bankovní rizika, postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, spořitelní a úvěrní družstva, elektronické platební prostředky, přeshraniční převody, dokumentární akreditiv, běžný účet, šek, směnky atd. Neopomíjí ani produktovou polohu bankovnictví, když poskytuje charakteristiku tří základních skupin bankovních produktů (platební, depozitní, úvěrové). Text obsahuje řadu ilustrativních odkazů a boxů