Nováková Štěpánka: Účetnictví státní správy a samosprávy


ISBN 978-80-245-1068-2, první dotisk 1. vydání, 2009, 232 s.Nováková_Účetnictví státní správy a samos

první vydání, 2006, ISBN 80-245-1068-5

V publikaci je soustředěna problematika účetnictví a financování celé státní správy i samosprávy. První část je věnována účetnictví organizačních složek státu, specifickému způsobu financování centrálního rozpočtu formou limitů a  kontrole základních okruhů účtování ve státním rozpočtu. Druhá vysvětluje účetnictví územních samosprávných celků, upozorňuje na jeho specifika ve vztahu k podnikatelským subjektům. Třetí část obsahuje účetnictví příspěvkových organizací, zřizovaných organizačními složkami státu i územními samosprávnými celky. K publikaci jsou ve formě příloh připojeny účetní a finanční výkazy výše uvedených účetních jednotek a pro pochopení celkové problematiky i směrná účtová osnova.
Publikace obsahuje řadu konkrétních účetních příkladů a mohou ji využít nejen studenti Vysoké školy ekonomické v Praze ale i posluchači ostatních vysokých škol s výukou zaměřenou na problematiku státní správy a samosprávy. V neposlední řadě je určena i široké odborné veřejnosti.