Vošta Milan: Změny v rozmístění světového hospodářství


ISBN 978-80-245-1668-4, 2. vydání, 2010, 160 stranVošta Změny
první dotisk 2. vydání, 2011, ISBN 978-80-245-1668-4

Kniha je věnována problematice ekonomického rozvoje jednoho z hlavních segmentů světového hospodářství – rozvojových ekonomik. V první části objasňuje základní kategorie a teoretické přístupy ke koncepcím rozvoje. V druhé a třetí části knihy jsou podrobněji analyzovány jednotlivé vnitřní (strukturální změny, strategie ekonomického rozvoje, změny v ekonomické úloze státu) a vnější faktory (mezinárodní obchod, mezinárodní kapitál, ekonomická migrace či mezinárodní ekonomická spolupráce) ovlivňující ekonomický rozvoj zemí tzv. třetího světa a jejich zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů. Kniha je určena nejen pro vysokoškolské studenty a pedagogické pracovníky zabývající se problematikou světové ekonomiky a rozvojové ekonomiky, ale i pro odbornou a laickou veřejnost zajímající se o hlubší pochopení problematiky ekonomického rozvoje zemí tzv. třetího světa.

 

Předchozí vydání:Vošta žlutá Změny v rozmístění
první vydání, 2006, ISBN 80-245-1105-3
první dotisk 1. vydání, 2008, ISBN 978-80-245-1105-4