Mazouch Petr; Hulíková Tesárková Klára: Kohortní úmrtnostní tabulky v ČR: Metodické aspekty zpracování

Publikace – elektronická kniha

Anotace:

Publikace se věnuje tématu, které v rámci české odborné literatury nebylo dosud v podobném detailu a rozsahu představeno – datovým zdrojům a konstrukci kohortních úmrtnostních tabulek. Takové tabulky lze považovat za klíčový nástroj nejen demografů, ale i aktuárů, odborníků na sociální, zdravotní a důchodovou politiku apod. Až dosud však pro českou populaci nebyly generační tabulky sestaveny. Publikace představuje nejen jejich základní výsledky, ale především postup konstrukce a nutné úpravy či rekonstrukce dat.

 

ISBN 978-80-245-2248-7

 
Počet stran 90
Formát pdf, excel
Jazyk čeština
Vydání  první
Rok vydání  2018
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Zdarma ke stažení
EBOOK_Kohortní úmrtnostní tabulky
Zdarma ke stažení Elektronické přílohy